Bultsax är ovanligt

Bultsaxen – Ett ovanligt men viktigt verktyg

En bultsax är kanske inte ett av de vanligaste verktygen som finns i en verktygslåda, men de kan komma till din räddning när du har glömt kombinationen till ditt lås. Fräsar varierar i storlek – 12 till 42 tum – och i skärkapacitet. Bultsaxen du använder beror på storleken och materialhårdheten på föremålet du behöver skära. Det korrekta sättet att använda bultsax är att finjustera käftarna först och att ha säkerheten i åtanke.

Förbereder för snittet

Välj rätt bultsaxar med kapacitet för att utföra uppgiften. För att skära igenom tunna metaller som cykelbromsvajer, kedjelänksstängsel eller hyllvajer är kortare, vanliga skärare lämpliga. Använd längre, kraftiga knivar för att skära igenom föremål som tjocka hänglås eller kedjor. Mer skärkraft genereras med större fräsar.

Var försiktig och varna andra när du skär metallföremål. Metall har en tendens att knäppa och flyga när den skärs. För att undvika en potentiell skada, linda en trasa runt käkarna. Observera att du aldrig ska använda bultsax för att skära igenom strömförande elektriska kretsar.

Justera knivarna

Justera käftavståndet innan du skär. Undersök verktygets käftände och lokalisera excentricitetsbulten med ett sexkantigt huvud, vanligtvis placerad i mitten där de två handtagen förenas. Lägg kniven på sidan så att bultens huvud är vänd uppåt.

Ta en halvmånenyckel och vrid excentricitetsbulten moturs. Ta inte bort bulten, bara lossa den tillräckligt för att lossa båda halvorna av verktyget. För ihop handtagen; lägg ett papper mellan käftarna och vrid sakta bulten medurs. När du drar åt bulten kommer käftarna att börja gå ihop. Stanna när skärkanterna börjar trycka mot papperet. Ta bort papperet och kontrollera om det finns ett jämnt mellanrum mellan kanterna.

Använda bultsaxen

Ta på dig arbetshandskar och skyddsglasögon. Ta tag i handtagen med båda händerna och håll kniven med käftarna vända bort från dig. Dra isär handtagen så långt som möjligt för att öppna knivens käftar helt.

Placera mitten av skäreggarna runt bulten eller annat föremål du planerar att skära. Kanterna ska vara i rät vinkel mot objektet. Undvik diagonala skärningar eftersom detta kan göra att käftarna vrider sig och glider av föremålet.

Håll handtagen stadigt och för samman dem för att utöva tryck för att skära igenom föremålet. Om du inte lyckades skära igenom, öppna käftarna något, placera skärkanterna i skåran som skapades vid ditt första försök och försök igen. Om du behöver mer hävstång, använd en större fräs istället för att använda handtagsförlängningar.