Steg-för-steg-process för att använda en kikarsikte

Nu när du är bekant med anatomin i ditt kikarsikte är du nu redo att ta nästa steg för att lära dig hur du använder den på rätt sätt. Men var försiktig! Läs igenom varje steg och fortsätt med försiktighet. Vi vill alltid använda våra gevär och kikarsikten så säkert som vi kan.

1. Montera ditt kikarsikte

Genom att montera ditt kikarsikte säkras det säkert ovanpå ditt gevär.

Ibland skulle du behöva köpa monteringsskopringar för att stödja din specifika omfattning. Om detta skulle hända, se till att kikarringarnas hårdvara matchar både din enhet och tillbehör perfekt.

De flesta kikarsikten kommer dock redan med förborrade spår för montering av tillbehör. I vilket fall som helst, tar detta första steg hänsyn till följande:

 • Matcha din hårdvara med din kikarsiktsdesign.
 • Fäst kikarsikten på din gevärspipa.
 • Dra åt eventuella skruvar för att hålla kikaren intakt. Se till att trycket på alla skruvar är jämnt.

Tänk på att ditt kikarsikte kan skadas om du drar åt det för mycket! Försök alltid att hitta rätt balans för dig.

2. Rikta in riktmedlet

Riktmedlet på ditt kikarsikte är viktigt för att indikera i vilken riktning du kommer att rikta ditt kikarsikte. Beroende på hur dina hårkors ser ut, se till att följa korsfiguren på din lins. Detta hjälper till att se till att du är korrekt fixerad på målet. Ibland uppträder hårkors som röda punktsikter som du måste fixa genom borrsikt. Men generellt, för att rikta in riktmedlet på ditt kikarsikte:

 • Lossa monteringsskopets ringar.
 • Vrid skopet tills riktmedlet är korrekt placerat.
 • Se till att de horisontella och vertikala linjerna ska skära varandra precis i mitten och bilda ett hårkors.

Ibland kan ett kikarsikte använda sig av laser för boresight. Om så är fallet kan samma process följas.

3. Justera ögonavlastningen

Efter att ha justerat riktmedlets placering, skulle nästa steg vara att ta hänsyn till ögonlindring. För att göra detta måste du justera avståndet på kikarsiktets lins för att undvika gevärsrekyl eller stötpunkt.

Med hög förstoringseffekt har du vanligtvis en tendens att röra dig närmare kikarsikten. Detta resulterar i mindre ögonlindring och högre risk för ögonsår.

Saken är den att du måste vara medveten om dig själv när du utför detta steg. När allt kommer omkring handlar det här om att göra ständiga omjusteringar för att hitta en bekväm position för dig.

För att uppnå detta, gör helt enkelt följande:

 • Placera kikarsikten så långt bort som möjligt medan den fortfarande är monterad på din hårdvara.
 • Flytta sakta siktet mot ditt öga tills du kan se hela fältet. Se till att din syn förblir densamma och inte är mindre suddig än tidigare.
 • För att säkerställa ögonavlastning, kom ihåg att hålla kikaren på ett avstånd av 1 tum bort. Omfattningsjusteringar bör göras samtidigt som detta behålls som en kontroll för eventuella rekyler och kulstötar.
 • När du är nöjd, dra åt ringskruvarna igen med samma tryck som tidigare.

4. Testa omfattningen

Kom ihåg delarna av ditt kikarsikte: kroppen eller röret, riktmedlet, höjd- och vindrattarna och platserna. Mer än dessa, kom ihåg att för att använda ett kikarsikte måste du också tänka på dess kraft. Det här steget handlar om att se till att din vision är lämplig för syftet och miljön för din jakt på storvilt. För att du ska kunna bestämma den lämpliga typen av ditt omfång:

 • Ta reda på om ditt omfång är fast eller variabelt. Det senare låter dig välja förstoring.
 • Om du har en variabel lins, välj den förstoringsnivå som ger dig den klaraste bilden av ditt mål.
 • Titta genom din lins.
 • Om du känner dig obekväm, upprepa steg 1-3 från monteringen av skopet.

5. Rikta skottet

Nu när dina kikarsikten är klara är du nu redo att rikta skottet. Uppdelat i tre viktiga underkategorier, se till att du inte hoppar över något viktigt för att få den perfekta bilden!

Etablera synbilden

För att få ett exakt skott är det viktigt att få en bra överblick över räckvidden innan du gör något annat.

 • Centrera riktmedlet i ditt synfält.
 • Placera hårkorset rakt över ditt mål.
 • Se till att bilden inom siktet bildar en perfekt cirkel i slutet av kikarsiktet.
 • Om det finns fler svarta områden på ena sidan än på den andra, centrera om pistolen igen för att göra plats för justering av siktet.